Tiêu chí xét giải thưởng Hội Nhà văn VN

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC XÉT GIẢI THƯỞNG HÀNG NĂM
CỦA HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Thực hiện công tác xét giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam kính đề nghị quý cơ quan và các tác giả giới thiệu cho Hội chúng tôi những tác phẩm văn học thuộc bốn thể loại: Thơ, Văn xuôi, Lý luận Phê bình và Văn học dịch, được ấn hành trong năm 2013 với các tiêu chí sau:

1. Được một NXB trong nước ấn hành từ quí IV-2012 đến hết quí III-2013, theo hạn nộp lưu chiểu.
2. Tác phẩm do một hoặc hai tác giả đứng tên (Không xét các công trình tập thể từ 3 tác giả trở lên).
Tác phẩm dự thi phải được sự đồng ý của tác giả.
Mỗi tác phẩm dự xét giải xin gửi 2 bản sách kèm theo thư giới thiệu.
(Sách đã nộp không trả lại). Hạn nộp cuối cùng ngày 30 tháng 10 năm 2013.
Công văn, thư giới thiệu và sách xin gửi về Ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 – Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. (Nếu gửi theo đường bưu điện xin gửi dịch vụ phát tại nhà).
Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 30-10-2013.
Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam chân thành cám ơn sự giúp đỡ của quý cơ quan.

       .BCH Hội nhà văn VN (Theo vanvn.net)