Lời nói đầu

Thưa quí vị bạn đọc

Những ngày đầu năm mới 2006 này, vợ chồng chúng tôi ( Nhà thơ Lê Khánh Mai – Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam Trần Việt Kỉnh ) quyết định thành lập trang web để tự mình quảng bá những sáng tác thơ, văn, các công trình nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam lên mạng nhằm giới thiệu tác phẩm của cá nhân mình trong hơn ba mươi năm sáng tác văn học và nghiên cứu văn hoá dân gian Việt Nam.

        Rất mong sự chú ý, cổ vũ và động viên, ủng hộ nhiệt tâm  của quí vị độc giả trên chuyên trang NHÀ VĂN VIỆT NAM.COM của chúng tôi.

Rất mong có sự hợp tác tốt đẹp của các bạn.

 

Đồng sáng lập:

                      TRẦN VIỆT KỈNH

Nhà nghiên cứu Văn hóa dân gian Việt nam-

Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Khánh Hòa.

MobiFone: 0905.101.231

LÊ KHÁNH MAI

Nhà thơ Việt Nam

Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa

MobiFone: 0905.158.744

Nhà riêng: 20 Hoàng Hoa Thám-T.P Nha Trang

Tel: 058. 526.887   Fax: 058.524887